Monthly Archives: Czerwiec 2013

TWIERDZA TRUDNA DO ZDOBYCIA

Rozmieszczenie baszt, przystosowanych już do prowadzenia og­nia artyleryjskiego, na narożnikach i wzdłuż prostych odcinków muru, w takich odległościach, by można było prowadzić do nie­przyjaciela nie tylko ogień czołowy z kurtyn, ale i boczny z baszt, czyniło z Kremla twierdzę rzeczywiście

PRZYKŁAD ARCHITEKTURY NA RUSI

Nowe fortyfikacje moskiewskiego Kremla stały się wkrótce przykładem dla architektury obronnej na Rusi, dla kremlów in­nych miast, jak na przykład Niżnego Nowogrodu (1500—1512; ryc. 126), Tuły (1507—1520), Kołomny (1525—1531) czy Smoleń­ska (1595—1602; ryc. 127). Zakładane na planach o tendencji do

NAJSŁYNNIEJSZE KLASZTORY WAROWNE RUSI

W XVI i XVII w. ogromną rolę w systemie obronnym Rusi, obok kremlów i twierdz, pełniły również ufortyfikowane klaszto­ry. Do najsłynniejszych klasztorów warownych, o fortyfikacjach ukształtowanych w XVI w., należą m. in. Kiriłło-Biełozierski, zbudowany w połowie drogi między Moskwą a Archangielskiem,

INNE TWIERDZE RUSKIE

Inne twierdze Ruskie, kremle w Nowogrodzie Wielkim, z lat 1484—1490, Zarajsku, z lat 1528—1531, w miejscowości Sierpuchowo, z roku 1556) czy monasterów obronnych (Pskowo-Pieczerski, z lat 1558—1565 — dzieło Pawła Zabołockiego, Pafnutiewski koło Borowska, z pierw­szej połowy XVI w. —