//////

Archive for Lipiec 2013

NAJCIEKAWSZY W CZACHACH

Do najciekawszych w Czechach należy jednak zbudowany w latach 1348—1365, dla króla Karola IV, zamek Karlstejn niedaleko Pragi. Położony w górzystej i pokrytej lasami okolicy, składa się zsolidnych, najeżonych blankami murów, wznoszących się po zboczu, potężnego czworobocznego donżonu, budowli mieszkal­nych i kaplicy, rozmieszczonych w kilku poziomach, odpowied­nio do rzeźby terenu. Strome daszki i wieżyczki przydają dodat­kowego uroku temu pięknemu obiektowi.  Podobny po­łożeniem zamek Kost, z XIV i XV w. (restaurowany w XIX w. i w roku 1952), odznacza się z kolei większą zwartością bryty i masywnością murów . Spośród słowackich zamków średniowiecznych godny uwagi jest piękny zespół warowny w Trenczynie, malowniczo położony na skalistym wzniesieniu, górującym nad miastem u stóp wzgórza.

WĘGIERSKIE BUDOWLE OBRONNE

  1. Z węgierskich budowli obronnych doby średniowiecza zacho­wało się niewiele przykładów, a i to jedynie w postaci mniej lub bardziej czytelnych ruin. Długo utrzymywał się tu zwyczaj bu­dowy wież obronno-mieszkalnych oraz zamków, których podsta­wowym elementem obronnym był donżon. Z chwilą pojawienia się artylerii — przebudowywane i umacniane — pełniły one na­dal swe funkcje obronne. Między innymi zbudowana w XIII w. masywna, kwadratowa w planie wieża obronna w Sarospatak, w XVI stuleciu uległa modernizacji. Przykładami obszerniejszych założeń obronnych, zamków z donżonami i basztami, były m. in. Leka (gdzie zamek powstał w końcu XII i w pierwszej połowie XIII w.) i Wyszehrad (druga połowa XIII w.).