Monthly Archives: Lipiec 2013

SPROWADZENIE ARCHITEKTÓW Z ITALII

Mordercze walki z Tatarami i opozycją bojarską, w celu osiąg­nięcia pełnej niezależności i zjednoczenia wszystkich ziem ru­skich, wymagały ufortyfikowania kraju warowniami nowocześ­niejszymi. Konieczność ta skłoniła biegłego polityka, jakim był Iwan Srogi, do oparcia się nie tylko na umiejętnościach rodzi­mych budowniczych,

MURY OBRONNE MOSKIEWSKIEGO KREMLA

Najsławniejszym i najciekawszym obiektem obronnym Rusi, zbudowanym z kamienia w trzeciej ćwierci XIV w. na miejscu wcześniejszych umocnień drewniano-ziemnych i przebudowanym za Iwana Srogiego, w latach 1485—1495, przy współudziale Wło­chów (pod kierunkiem Pietra Antonia Solariego), są mufy obron­ne moskiewskiego Kremla .