//////

Archive for Sierpień 2013

ZAMEK KRÓLEWSKI NA HRADCZANACH W PRADZE

  1. Znacznej rozbudowie (od 1333 r.) uległ zamek królewski na Hradczanach w Pradze. Za Karola IV teren pra­skiego zespołu zamkowego został znacznie powiększony, z urzą­dzeń obronnych przebudowano m. in. bramne baszty Czarną (wschodnią) i Białą (zachodnią). Rozbudowie i modernizacji uległy też m. in. wcześniejsze zamki w miejscowościach Krivoklat, De- vin, Nitra, Bratysława, Biały Kamień, Czerwony Kamień. Ro­mański zamek w Zvikovie około 1270 r. przebudowany został w okazałą rezydencję, z arkadową gotycką galerią od dziedzińca, pozostając nadal warownym zamkiem, z czworoboczną wieżą bramną i wysoką wieżą obronną o planie półcylindrycznym.