Monthly Archives: Listopad 2013

ZAMKI W FINLANDII

Dwa górne piętra zostały ongiś zburzone i inaczej ukształtowano zwieńczenie tej masywnej wieży, nie­mniej jednak jej obecna wysokość sięga 48 m. Ten typ zamku, jako pojedynczej budowli mieszkalnej, której surowe ściany były zarazem murami obronnymi, utrzymał się także z chwilą

PRZEBUDOWYWANE I UMACNIANE

Z ważniejszych budowli ob­ronnych można tu wymienić zamki w Turku (z XIII—XIV w.) i przede wszystkim Olofsborg, na skalistej wysepce koło miasta Savonlinny. Ten ostatni zamek, zbudowany w 1475 r. z drewna, w dwa lata później przebudowany został gruntownie, już

ZAMEK KRÓLEWSKI NA HRADCZANACH W PRADZE

Znacznej rozbudowie (od 1333 r.) uległ zamek królewski na Hradczanach w Pradze. Za Karola IV teren pra­skiego zespołu zamkowego został znacznie powiększony, z urzą­dzeń obronnych przebudowano m. in. bramne baszty Czarną (wschodnią) i Białą (zachodnią). Rozbudowie i modernizacji uległy też