//////

Archive for Listopad 2013

ZAMKI W FINLANDII

  1. Dwa górne piętra zostały ongiś zburzone i inaczej ukształtowano zwieńczenie tej masywnej wieży, nie­mniej jednak jej obecna wysokość sięga 48 m. Ten typ zamku, jako pojedynczej budowli mieszkalnej, której surowe ściany były zarazem murami obronnymi, utrzymał się także z chwilą wejścia w użycie artylerii. Przykładem zamek w Glimmingehus z lat 1499—1502, zbudowany przez Adama von Dureń — surowy, po­nury, wysoki blok, z licznymi otworami strzelniczymi. Zamek otaczały jeszcze wał i rów. Podobny charakter do zamków szwedzkich miały zamki Fin­landii, wznoszone zresztą na ogół przez możnowładców Szwecji, której Finowie podlegali od XII w.

PRZEBUDOWYWANE I UMACNIANE

  1. Z ważniejszych budowli ob­ronnych można tu wymienić zamki w Turku (z XIII—XIV w.) i przede wszystkim Olofsborg, na skalistej wysepce koło miasta Savonlinny. Ten ostatni zamek, zbudowany w 1475 r. z drewna, w dwa lata później przebudowany został gruntownie, już w ka­mieniu. Wiele razy jeszcze przebudowywany i umacniany, przy­brał charakter silnej murowanej warowni, z basztami cylindrycz­nymi; otwory strzelnicze, dość szerokie, lecz niskie i półkoliście przesklepione, służyć już mogły do prowadzenia ognia artyleryj­skiego. Obszary Czech, Słowacji, Węgier przeżywały w dobie gotyku szczególny rozwój architektury obronnej.  W Czechach i Słowacji przeważnie rozbudowywano i przebudowywano wcześniejsze zamki, czyniąc je bardziej warownymi i zarazem wygodniejszymi rezydencjami. 

ZAMEK KRÓLEWSKI NA HRADCZANACH W PRADZE

  1. Znacznej rozbudowie (od 1333 r.) uległ zamek królewski na Hradczanach w Pradze. Za Karola IV teren pra­skiego zespołu zamkowego został znacznie powiększony, z urzą­dzeń obronnych przebudowano m. in. bramne baszty Czarną (wschodnią) i Białą (zachodnią). Rozbudowie i modernizacji uległy też m. in. wcześniejsze zamki w miejscowościach Krivoklat, De- vin, Nitra, Bratysława, Biały Kamień, Czerwony Kamień. Ro­mański zamek w Zvikovie około 1270 r. przebudowany został w okazałą rezydencję, z arkadową gotycką galerią od dziedzińca, pozostając nadal warownym zamkiem, z czworoboczną wieżą bramną i wysoką wieżą obronną o planie półcylindrycznym.