Monthly Archives: Luty 2014

ZAMEK GOTYCKI W TROKACH

W północnej części czworobocznego terenu znajdował się oka­zały, trójkondygnacyjny pałac wielkoksiążęcy, z pięknie sklepio­nymi wnętrzami. Do dziś, prócz wspomnianej ośmiobocznej ba­szty, z Górnego Zamku wileńskiego dotrwały zaledwie szczątko­we ruiny. Lepiej od wileńskiego zachował się, przepięknie położony na wyspie jeziora Galwe, zamek

MURY ZAMKU WŁAŚCIWEGO

Narożniki murów spinały masywne cylindryczne baszty na potężnych czworobocznych cokołach; pośrodku muru południowego znajdowało się wejście — w czworobocznej baszcie bramnej — do którego prowadził drewniany most z lądu, przed bramą przerwany, łączący się z przedzamczem po­przez most zwodzony. Z