//////

MURY ZAMKU WŁAŚCIWEGO

Narożniki murów spinały masywne cylindryczne baszty na potężnych czworobocznych cokołach; pośrodku muru południowego znajdowało się wejście — w czworobocznej baszcie bramnej — do którego prowadził drewniany most z lądu, przed bramą przerwany, łączący się z przedzamczem po­przez most zwodzony. Z zamkiem właściwym, którego mury ze­wnętrzne zakreślały plan prostokąta, łączyło się przedzamcze po­przez most przerzucony przez rów. Po jego bokach znajdowały się jeszcze murowane złącza, na arkadach, spinające mury obu części zamku. Zamek właściwy tworzą dwa trójkondygnacyjne skrzydła, wokół prostokątnego dziedzińca; od strony zewnętrznej spięte murem obronnym, od strony przedzamcza natomiast po­tężną czworoboczną basztą bramną, wysoką na 25 m.

Możliwość komentowania jest wyłączona.