GRODY O CHARAKTERZE MIAST

Umocnienia drewniano-ziemne, czyli złożone z potężnych wałów tworzonych przez zasypywanie ziemią rusz­towych konstrukcji z dużych bali drzewnych, przyjmowały bar­dzo często plan kolisty i zakreślały dość duży teren. Taki typ grodów, już właściwie o charakterze miast, rozpowszechnił się na Rusi w wiekach XI i XII. Z ważniejszych przykładów wyli­czyć tu należy Mścisław, Mikulin, Wołokołamsk, Dmitrow. Nie­które grody otoczone były dwoma lub trzema pierścieniami wa­łów, wyjątkowo zaś, jak w przypadku Gubina, nawet czterema. Większe miasta ówczesnej Rusi, jak na przykład Kijów, Riazań, Suzdal czy Perejasławl, składały się z dwu ufortyfikowanych członów: warownej siedziby księcia, najczęściej usytuowanej na wzniesieniu, górującej nad miastem, oraz z umocnień otaczają- cego ją miasta.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w branży budowlanej już 15 lat. Tematyka budownictwa u mnie w domu była zawsze, ze względu na to, że rodzice byli architektami. Mam dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących praktycznego podejścia do budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)