MURY OBRONNE MOSKIEWSKIEGO KREMLA

  1. Najsławniejszym i najciekawszym obiektem obronnym Rusi, zbudowanym z kamienia w trzeciej ćwierci XIV w. na miejscu wcześniejszych umocnień drewniano-ziemnych i przebudowanym za Iwana Srogiego, w latach 1485—1495, przy współudziale Wło­chów (pod kierunkiem Pietra Antonia Solariego), są mufy obron­ne moskiewskiego Kremla . Przeprowadzone w pro­stych odcinkach między dużymi czworobocznymi i cylindryczny­mi basztami, zakreślają obwód w kształcie zbliżony do trójkąta . Łączna długość kremlowskich obwarowań wynosi po­nad dwa kilometry. Zwieńczone krenelażem z typowo włoskimi blankami w formie jaskółczych ogonów, masywne, odznaczające się doskonałą murarką, z licznymi wąskimi otworami strzelniczy­mi, fortyfikacje te były na Rusi przykładem doskonałej, odpo­wiadającej aktualnym wymogom obrony, architektury warownej. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w branży budowlanej już 15 lat. Tematyka budownictwa u mnie w domu była zawsze, ze względu na to, że rodzice byli architektami. Mam dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących praktycznego podejścia do budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)